Les 2: remmen/tot stilstand komen

Remmen/tot stilstand komen is iets dat gevoel vraagt. Wanneer je enkel remt, zonder techniek, “duikt” de neus van de auto; de neus maakt een dip naar beneden en je voelt een schok bij het stilstaan. Deze manier van remmen heeft 2 belangrijke nadelen:

  • het ongemak waarmee het gepaard gaat
  • de onveiligheid waarmee het gepaard gaat: deze manier van remmen houdt in principe in dat je steeds harder en harder remt. Als je de stopafstand of remweg verkeerd inschat (en dat kan nogal eens voorkomen; niet alleen bij leerlingen of beginnende bestuurders) of het wegdek (onverwacht of niet zichtbaar) glad is, heb je al gauw een ongeluk

Wanneer je correct remt, blijven deze 2 zaken achterwege. Correct remmen houdt in dat je zachtjes begint te remmen, en vervolgens, en direct, harder en harder (naar gelang de situatie). Daarna rem je juist lichter en lichter, naarmate je stilstand nadert. Zo:

  • geef je je lichaam zo de kans zich aan te passen aan de veranderende vertragingskracht (waardoor het comfort wordt verhoogd)
  • verklein je de kans op ongelukken doordat de meeste snelheid al uit de wagen is geremd. Eerder dan voorzien moeten stilstaan zal in de meeste gevallen geen probleem opleveren

Mijn uitleg aan leerlingen is simpel: wanneer je 120 km/u rijdt, moet je harder remmen om stil te komen te staan, dan wanneer je 20 km/u rijdt. Dus logischerwijs kunnen we concluderen: hoe harder je rijdt, hoe harder je moet remmen. Daarnaast is het logisch dat je steeds meer vertraagt, naargelang je langer remt. Als we deze twee feiten combineren, komen we tot de conclusie: hoe langer je remt, hoe meer je vertraagt, hoe zachter je dus hoeft te remmen.

Wanneer je remt, is de correcte (en comfortabele) techniek daarom:

  • je begint zachtjes (het “aanzetten” van de rem)
  • daarna rem je harder en harder (naar gelang de situatie)
  • wanneer je het moment nadert waarop de auto zal stilstaan, rem je zachter en zachter

Het is zelfs perfect mogelijk om zodanig te remmen, dat de voet loskan komen van het rempedaal nèt voor het moment dat je stilstaat, al vergt dat natuurlijk wel wat oefenening. Dat kan trouwens niet wanneer je heuvelafwaarts gaat.

Het is belangrijk dat een leerlingbestuurder leert dat je niet vol hoeft te remmen om tot stilstand te komen. Dat kan eens belangrijk zijn wanneer het glad is en voluit remmen tot slippen zou leiden terwijl je met deze remtechniek wellicht wel op tijd kan stoppen. Het lichaam moet afleren dat hard remmen, en nog even naremmen op het einde, niet nodig is om stil te komen te staan.