Les 4: afslaan

Na het leren van de 2 stuurtechnieken komt logischerwijs de les: (links- en rechts) afslaan.
Afslaan is in principe simpel, maar een viertal zaken moeten altijd in acht worden genomen.

 • kijkgedrag. Alhoewel de kans groot is dat jij, de ouder, dit nooit hebt geleerd, bestaat er wel degelijk zoiets als (correct) kijkgedrag oftewel “kijktechniek”
 • op tijd richting aangeven om je bedoelingen kenbaar maken aan de rest van het verkeer
 • voorsorteren; dit wordt gedaan om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te verhogen (fietsers kunnen je niet meer rechts inhalen net voor je naar rechts afslaat
 • de snelheid: deze moet laag genoeg zijn (15-20 km/u) en er moet worden teruggeschakeld naar de 2e versnelling

Afslaan begint met kijken

Natuurlijk doe je dit om de situatie om je heen te kennen.

Je kijkt achtereenvolgens:

 • in je binnenspiegel
 • in je buitenspiegel
 • over je schouder (dode hoek)

Wat je ziet wanneer je over je schouder kijkt valt buiten het dekkingsgebied van de spiegels (zoals afgebeeld), en is ook niet te zien door naar voren of naar achteren te leunen wanneer je in de spiegels kijkt. Dit leunen veroorzaakt bovendien koersafwijkingen welke gevaarlijk kunnen zijn en geeft je een vals gevoel van veiligheid en overzicht.

dode-hoek

Richting aangeven

nàdat je hebt gekeken.

Voorsorteren

door tegen de wegas te rijden (wanneer je links afslaat) of tegen het trottoir / fietspad / fietsstrook / parkeerstrook (wanneer je recht afslaat).

Daarna verminder je snelheid

eerst door je gas los te laten, daarna door te remmen; eerst lichtjes, daarna eventueel harder.

Terugschakelen

naar de 2e versnelling terwijl je nog remt. Terugschakelen kun je als volgt leren:

 • eerst laat je tijdig het gas los. Dit moet ook weer niet te vroeg gebeuren, aangezien het belang van verkeersdoorstroming in acht moet worden genomen
 • daarna rem je. Hoe hard je remt, hangt af van de afstand die je hebt en de snelheid waarmee je rijdt. Remdruk wordt altijd geleidelijk opgebouwd zodat je lichaam en het overige verkeer zich hieraan kunnen aanpassen
 • terwijl je remt en ongeveer 30-25 km/u nadert, schakel je terug naar de 2e versnelling. Laat de koppeling omhoog komen en houd deze kort vast op het aangrijppunt (ongeveer halverwege) vòòrdat je deze vervolgens rustig helemaal omhoog laat komen. Daarna plaats je je voet terug op de voetsteun, links van het pedaal. Tussengelegen versnellingen moeten best niet worden gebruikt (terugschakelen: niet doen!)

Bochten neem best je met constante snelheid of licht versnellend

maar niet remmend. Remmen in bochten betekent slippen. Halverwege de bocht geef je lichtjes gas om de bocht netjes uit te komen en het stuur makkelijk te kunnen laten terugglijden.

Op dit moment kijk je nogmaals

in de binnen- en buitenspiegel. Dit om te zien of je wordt ingehaald en dus beter het inhalende verkeer voor kunt laten gaan (om een ongeluk tussen die bestuurder en eventueel tegemoetkomend verkeer te voorkomen).

Nu zijn er een aantal kanttekeningen die moeten worden gemaakt bij het afslaan, en dan speciaal bij het afslaan naar links.

 • België is een van de weinige landen waar het afslaan naar links achter elkaar langs gebeurt; in vrijwel alle andere landen gebeurt dit voor elkaar langs. Het hoe en waarom en wat de wet zegt zal ik hier buiten beschouwing laten, maar het is in ieder geval belangrijk je hiervan bewust te zijn wanneer je je in het buitenland bevindt
 • de wegcode zegt duidelijk dat bochten naar links ruim moeten worden genomen, om zo direct op de juiste plaats op de weg uit te komen na de bocht. In combinatie met het vorige punt denken veel mensen nu dat een kleine bocht eigenlijk een grote bocht is.. Een bocht waarbij je weinig stuurt, is een grote bocht. Een bocht waarbij je veel stuurt, is een kleine bocht
 • ook een bocht naar rechts dient correct en zeker niet te ruim te worden genomen zodat er altijd een ruimte aan de rechterkant, tussen auto en trottoir / fietspad / fietsstrook overblijft en eveneens de andere weghelft niet wordt bereden
 • je dient voor te sorteren. Dit betekent zo veel mogelijk links of rechts op de rijstrook rijden voor je afslaat. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer, alsmede de veiligheid (wanneer het juiste kijkgedrag wordt toegepast!)

Hier volgen nog 2 afbeeldingen ter verduidelijking:

links-afslaan         rechts-afslaan