Les 5: kruispunten

Kruispunten kunnen worden onderverdeeld in 2 soorten: geregelde en gelijkwaardige kruispunten.

  • op een geregeld kruispunt wordt de voorrang geregeld d.m.v. borden en/of tekens op de weg
  • op een gelijkwaardig kruispunt moeten de 3 hoofdvoorrangsregels worden toegepast

Het berijden/oversteken van een kruispunt vindt plaats in een aantal stappen.

scannen

tijdens het naderen (voorrang, overzicht, zebrapaden, overig verkeer, verkeersborden)

snelheid aangepassen

minstens gas los laten bij een geregeld kruispunt; terugschakelen naar de 2e versnelling bij een gelijkwaardig kruispunt

kijken

links, voor, rechts, voor, links. Zeker in een stad waarin op en dichtbij kruispunten parkeren en stilstaan een sport is, is het nodig een tweede keer links te kijken (zoals ook geleerd op school, bij het oversteken, toen je klein was). Wanneer je kijkt dit niet alleen doen voor bestuurders, maar ook zeker voor voetgangers; kijk goed naar de zebrapaden (naderende voetgangers zijn vaak slecht zichtbaar)

snelheid (en gedrag) aanpassen

aan wat je gezien hebt (kun je wel doorrijden, word je gehinderd, verkeerslichten, volgend kruispunt, enz.)

Kortom:

  • kijken (situatie inschatten, voorrang, borden, gevaarlijke punten, weinig of geblokkeerd zicht, enz.)
  • snelheid aanpassen (gas los of terugschakelen)
  • kijken (verkeersdeelnemers en vervolg voorbij het kruispunt)
  • snelheid aanpassen
  • weer kijken (is de situatie ongewijzigd; kan ik nog steeds doen wat ik van plan ben?)

In alle haast en verwarring is het voor beginnende bestuurders makkelijk zaken als borden en verkeersdeelnemers over het hoofd te zien; zeker omdat de meeste mensen er niet aan denken een leerling hierop voor te bereiden. Die borden moeten dus al gezien zijn voor je bij het kruispunt bent. Borden zien valt onder scannen (de eerste keer kijken).

Snelheid minderen is altijd nodig wanneer je een kruispunt nadert. De veiligheid moet zoveel mogelijk worden bevorderd. Beter wat te langzaam dan te snel. (dit valt ook onder de noemer “blijf kalm”: voor een hoop ouders is het blijkbaar moeilijk rustig te blijven wanneer hun kind naar hun mening te langzaam rijdt. Houdt in gedachten dat je te maken hebt met een leerling: niet met een ervaren bestuurder).

Even makkelijk is het om voetgangers over het hoofd te zien; de meeste leerlingen zijn nu eenmaal bang voor auto’s, maar niet voor voetgangers en kijken daar dus minder of weinig naar. Leer je kind dat dit juist de belangrijkste groep is; ze zijn minder zichtbaar en veel kwetsbaarder! Leren zoeken naar voetgangers (speciaal verscholen achter geparkeerde auto’s of foutgeparkeerde voertuigen) is een vast onderdeel van mijn lessen. Je periferale zicht kan hierop zeker worden getraind.

Na het kruispunt niet direct gas geven! Dit is een fout die 95% van de bestuurders maakt; ze zijn het kruispunt voorbij (of de bocht om) en geven direct gas; om een seconde later te moeten remmen.. In dat geval zou je beter moeten kijken zodat je geen gas geeft als dat zinloos is. Eerst kijken, dan doen!

In de regel geldt wat hiervoor is beschreven, maar regels zijn voor algemene situaties; niet voor elke specifieke situatie. Soms moet je dus van een regel afwijken..