Les 7: rijden op rechte en bochtige wegen

Rijden op rechte en bochtige wegen

Denk aan:

  • volgafstand / ruimtekussen / tussenafstand
  • stopafstand
  • volgen
  • te volgen rijlijn / koers
  • koersvastheid op rechte wegen
  • koersvastheid op bochtige wegen
  • gebruik van het rollend vermogen / motorrem
  • anticiperen

 

Volgafstand / ruimtekussen / tussenafstand

Deze moet overeenstemmen met de gereden snelheid en is altijd 3 seconden. Recentelijk is hier 2 seconden van gemaakt in de media, maar de enige reden daarvoor is dat mensen zich niet aan die “3-seconden-regel” hielden omdat ze die tussenruimtes te groot vonden en minder sociale weggebruikers die gebruikten voor verkeersgevaarlijke manoeuvres zoals (te) laat uitvoegen en onveilig inhalen. Men hoopt dat mensen 2 seconden redelijker vinden, en zich daar wel aan zullen houden. Maar vergis je niet; 3 seconden is wel degelijk veiliger.

Stopafstand

De stopafstand is de ruimte die nodig is om je wagen helemaal tot stilstand te (kunnen) brengen. Deze ruimte moet steeds vrij en te overzien zijn. Dan hoef je tenminste niet maar te hopen dat de auto voor je reageert zoals jij hoopt.

Volgen

Wanneer je enkel het verkeer voor je volgt, zonder verder vooruit te kijken, bestaan er 2 grote risico’s

  • ten eerste kan het voorkomen dat je niet voor je uit kunt kijken doordat het zicht geblokkeerd wordt door grote voertuigen of obstakels / objecten op, langs of boven de weg. In zulke gevallen is het het beste de volgafstand te vergroten, zodanig dat je voorbij het voertuig of obstakel / object kunt kijken. Vooral handig wanneer je anders het verkeerslicht (of verkeersborden) niet kunt zien!
  • ten tweede gebeurt het vaak dat er te laat wordt gereageerd vanwege onvoldoende zicht. Met andere woorden: “*boem*, ongeluk”, of “shit! m’n afslag (gemist)!” De paniekreacties die met die laatste gepaard gaan zijn niet de bepaald meest veilige..

 

Te volgen rijlijn / koers

De te volgen rijlijn / koers houdt verband met (ongewilde) afwijkingen in de rijlijn, over het algemeen wegens onoplettendheid. Deze “kleine” afwijkingen kunnen echter wel gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers en zullen sowieso nooit worden gewaardeerd. Dat gebrek aan waardering kan zich ook uiten als agressie, en daarvan hebben we al genoeg om te weten dat dat de veiligheid niet ten goede komt.

Koersvastheid op rechte gedeeltes

Dit is voor veel leerlingen een van de moeilijkere dingen; de auto netjes recht op de weg houden. Door kort voor zich uit te kijken, doen de meeste leerlingen juist wat ze willen vermijden; van links naar rechts gaan op de rijstook/rijbaan. De truc is om juist ver voor je uit te kijken; je gaat namelijk naar het punt waarnaar je kijkt. Kijk je kort voor je, dan rijd je ook van punt naar punt. Kijk je ver voor je uit, dan rijd je in een veel rechtere lijn naar een punt dat oneindig in de verte ligt.

Koersvastheid op bochtige gedeeltes

Nog een moeilijk punt voor de meesten, maar ook hier is een simpele oplossing (die trouwens ook het veiligst is); kijk doorheen de bocht. Ook hier kijkt de gemiddelde leerling te kort voor zich uit, waardoor de rijlijn zeker niet ideaal is, maar objecten/voertuigen relatief kort voor zich uit ook (te) laat worden gezien.

Gebruik van het rollend vermogen

Dit onderdeel heeft te maken met Eco Driving, dat niet alleen door de regering erkend is via haar platform MobiMix.be, maar op het examen ook moet worden geaccepteerd door de examinatoren. (niet terugschakelen is dus geenszins en nooit een geldige reden om een leerling te laten zakken! gebeurt dit toch, dan kun je een klacht indienen bij de FOD Mobiliteit)

Met het “rollend vermogen” bedoelen we de energie die je in de auto hebt gestopt door gas te geven; de snelheid. Wanneer het verkeer voor je vertraagt, je een rood verkeerslicht nadert, je voor een voetganger moet afremmen/stoppen, enz, is terugschakelen het laatste dat je zou moeten doen. Veel beter (voor jouw controle, het milieu en het brandstofverbruik) is het om simpelweg het gas los te laten en, indien nodig, te remmen. Wanneer het stationaire toerental wordt bereikt (in het algemeen rond 1.000 toeren) trap je de koppeling in. (kun je doorrijden voordat je stilstaat, dan schakel je naar de juiste versnelling) Hoe vroeger je op deze manier reageert, hoe hoger je gemiddelde snelheid zal blijven, hoe beter het verkeer doorstroomt (= minder files) en hoe lager het verbruik.

Anticiperen

Oftewel; voor je uit kijken, vooruitlopen op wat er (mogelijk) gebeurt en vroeg (en preventief) reageren. Hoe eerder je reageert, hoe beter want dan hoef je vaak niet eens te stoppen; soms hoef je zelfs niet eens te remmen. Dit draagt bij aan een rustiger verkeersbeeld, een veiliger verkeer, minder stress en een veel lager verbruik. Zoals steeds maakt ook hier de rijstijl van Eco Driving het verkeer veiliger en het rijden makkelijker, want je nadert mogelijke conflictsituaties met een lagere snelheid (dus kunt makkelijker en veiliger reageren) en je voert minder (onnodige) handelingen uit (die jou tijd, moeite en concentratie kosten).